California với nền kinh tế nghìn tỷ sẽ tách làm 3 sau tháng 11?

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في الفيتنامية.