Có những việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu bạn chịu thay đổi góc nhìn

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في الفيتنامية.