Facebook bỏ lệnh cấm, cho phép quảng cáo Bitcoin và tiền mã hóa trở lại

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في الفيتنامية.