Hiện tượng kinh tế nào được quan tâm hàng đầu?

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في الفيتنامية.