Không phải IQ, yếu tố chiếm một nửa thành công của người Do Thái chính là tài ăn nói. Hãy xem cha mẹ Do Thái dạy con thế nào?

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في الفيتنامية.