Tổng thống nghèo nhất và liêm khiết nhất thế giới

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في الفيتنامية.