Co z uchodźcami?

Czy informacje nt. przyjmowania uchodźców są utajnione? Okazuje się że tak, odmawia się ich udostępnienia organizacjom społecznym, co być może nie dziwi. Dziwić może jednak, że informacji w niektórych aspektach nie posiada również Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ale od początku.

9 września Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE zwrócił się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o udostępnienie informacji publicznej tj. kopii notatek służbowych z rozmów pani premier Ewy Kopacz z kanclerz Angelą Merkel dot. przyjmowania uchodźców w Polsce, ewentualnych dokumentów rządowych dot. liczby uchodźców, które zostaną przyjęte przez Polskę, ewentualnych pism z Komisji Europejskiej, Przewodniczącego Rady Europejskiej do polskiego rządu dot. kwestii uchodźców a także informacji nt. kosztów przyjęcia uchodźców (w szczególności w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, opieki zdrowotnej, nauki języka, innych kosztów). 10 września KPRM potwierdził otrzymanie wniosku.

Z udzieleniem odpowiedzi zwlekano do ostatniej chwili ale w końcu dziś 23 września ją udzielono a faktycznie odmówiono udzielenia informacji pod pozorem informacji niejawnej czy braku zgody organów europejskich cyt.