Dane z USA w cieniu indeksu dolara oraz 10-latek amerykańskich

Sprzedaż detaliczna za kwiecień wypadła poniżej oczekiwań rynkowych (0,3% m/m, oczekiwania 0,4% m/m, poprzedni odczyt został zrewidowany z 0,6% m/m do 0,8% m/m).

Bazowa sprzedaż detaliczna również zawiodła i spadła z 0,4% m/m (rewizja z 0,2% m/m) do 0,3% m/m (oczekiwania 0,5% m/m).

Pomimo słabszych danych, byliśmy świadkami dość silnego ruchu wzrostowego na indeksie dolara.

Cała sytuacja została wyjaśniona podczas porannego komentarza rynkowego w dniu dzisiejszym oraz w poniedziałek przed faktem.
#eurusd #dxy #indeksdolara #analizaceny