DNA Europy

Według ogólnie uznawanych teorii ekspansja ludzkości trwa już około 200 tysięcy lat. Homo Sapiens podobno powstał w Afryce skąd migrował w kierunku północnym a następnie w kierunku terytorium z dzisiejszej Turcji. Z tych obszarów migracja postępowała we wszystkich kierunkach w tym w stronę Europy. Okazało się jednak, że mitochondrialne DNA, dziedziczone po matce, zmienia się diametralnie z nieznanego dotychczas powodu.

Teoria naukowa sprawdza się tylko połowicznie, bo rzeczywiście DNA ludzi mieszkających na terenie centralnej Europy do pewnego momentu odpowiada oczekiwaniom uczonych. Potem jednak następuje radykalna zmiana, która wskazuje na to, że mogła nastąpić wymiana ludności. Wskazują na to wyniki prób DNA pozyskanych z kości ludzi mieszkających na naszym kontynencie mniej więcej 4500 lat temu.

Odkrycie to jest bardzo zaskakujące, bo wskazuje na to, że musiało dojść do jakiegoś ważnego wydarzenia, które musiało doprowadzić do wymiany ludności na kontynencie. Naukowcy nie wiedzą, co mogło się stać. Sugeruje się, że mogło dojść do wielkiej wojny między plemionami, lub kryzysu żywnościowego spowodowanego wielkim nieurodzajem.