California với nền kinh tế nghìn tỷ sẽ tách làm 3 sau tháng 11?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.