Mỹ và ZTE ký thỏa thuận ký quỹ 400 triệu USD để gỡ bỏ cấm vận

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.