Mỹ và ZTE ký thỏa thuận ký quỹ 400 triệu USD để gỡ bỏ cấm vận

Desculpe, este conteúdo só está disponível em vietnamita.