5 nghề nghiệp “đắt giá” trong tương lai

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ đã công bố dự báo (được thực hiện hai năm một lần) về sự phát triển của hàng trăm nghề nghiệp từ năm 2016 đến 2026. Dựa trên những nghiên cứu dự báo và đánh giá về thu nhập trung bình hàng năm của những công việc này, các nhà nghiên cứu đã đưa ra bảng xếp hạng những nghề nghiệp đắt giá nhất trong tương lai.

Nông dân, người chăn nuôi gia súc, nhà quản lý nông nghiệp

Công việc chính: Lên kế hoạch, quản lý, vận hành hoạt động của trang trại, nhà kính, hoạt động nuôi trồng thủy sản, vườn ươm, rừng cây hoặc các cơ sở nông nghiệp khác.

Số lượng vị trí cần tuyển năm 2026: 68.700.

Thu nhập trung bình năm 2016: 66.360 USD.

Yêu cầu: Bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương.

Nhà phân tích hệ thống máy tính

Công việc chính: phân tích các vấn đề xử lý dữ liệu để phát triển và cải tiến hệ thống máy tính.

Số lượng vị trí cần tuyển năm 2026: 53.000.

Thu nhập trung bình hàng năm (2016): 87.220 USD

Yêu cầu: Bằng cử nhân.

Đại diện bán hàng

Công việc chính: Bán hàng cho doanh nghiệp.

Số lượng vị trí cần tuyển năm 2026: 81.100.

Thu nhập trung bình hàng năm (2016): 57.140 USD

Yêu cầu: Bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương.

Lái xe tải hạng nặng và máy kéo

Công việc chính: Chở hàng hóa.

Số lượng vị trí cần tuyển năm 2026: 113.800.

Thu nhập trung bình hàng năm (2016): 41.340 USD.

Yêu cầu: Bằng lái xe ô tô.

Nhà phân tích quản lý

Công việc chính: Tiến hành nghiên cứu và phát triển các thủ tục để giúp các tổ chức hoạt động hiệu quả hơn.

Số lượng vị trí cần tuyển năm 2026: 96.500.

Thu nhập trung bình hàng năm (2016): 81.330 USD.

Yêu cầu: Bằng cử nhân.