Алюминий

Алюминий может подорожать до $3000 за тонну

Xin lỗi, nội dung này chỉ có sẵn trong “Tiếng Nga”.