Apple подала на регистрацию фантастический патент

Xin lỗi, nội dung này chỉ có sẵn trong “Tiếng Nga”.