Cẩn thận với chỉ số S&P500 thời điểm giảm ngắn hạn

Tại khung H4, mô hình hai đỉnh đã được hình thành với chỉ số US500 khi đường cổ cũng đã bị phá vỡ trong phiên tuần trước. Khả năng thị trường chứng khoán Mỹ sẽ còn thêm 1 tuần giảm điểm.

Theo góc nhìn của bộ phận phân tích chúng tôi, dự kiến trong thời gian tới, US500 sẽ tiếp tục giảm điểm đến vùng giá mục tiêu 2731.5. Mức dừng lỗ 2801.4.