Cổ phiếu Amazon tiếp tục vượt đỉnh trung hạn

Cổ phiếu Amazon đã có đà tăng điểm tương đối tốt từ cuối năm 2018 cho đến nay, trong phiên đêm qua, cổ phiếu AMZN đã tiếp tục vượt khỏi khu vực đỉnh trung hạn 1771.05, tạo nên tín hiệu tăng tiếp diễn của thị trường ở thời điểm hiện tại.

Theo góc nhìn của bộ phận phân tích chúng tôi, dự kiến trong vài ngày tới, giá sẽ retest về khu vực cản và tiếp tục tăng điểm đến vùng mục tiêu 1892.45. Mức dừng lỗ 1703.92.