El dólar se mantiene cerca de mínimos

Xin lỗi, nội dung này chỉ có sẵn trong “México”.