Как продавать не продавая?

Xin lỗi, nội dung này chỉ có sẵn trong “Tiếng Nga”.