Livestream Market Discussion 27/02/2018

Tân thống đốc của Fed – Jerome Powell sẽ đưa ra tín hiệu lãi suất cuối tháng 3 trong tối nay?

Thông tin trong ngày: Số liệu kinh tế Mỹ về tình hình số lượng đơn đặt hàng hóa lâu bền cốt lõi theo tháng, bài tường trình của thống đốc Fed dự kiến sẽ mang nhiều nét mới cho thị trường đầu năm, khảo sát niềm tin tiêu dùng ở Mỹ đang được kỳ vọng tiếp có sự cải thiện.

Phân tích kỹ thuật: USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD.