Market Discussion 02/02/2018

Bạn đã sẵn sàng cho một ngày giao dịch với bản tin NFP chưa? TeleTrade sẽ đồng hành cùng bạn!

Thông tin trong ngày: chỉ số giá xây dựng của Anh.

Phân tích kỹ thuật: nhận định tổng quan tất cả các cặp tiền chính.