Market Discussion 05/03/2018

Quốc hội treo ảnh hưởng như thế nào đến tương lai của EU và thị trường giao dịch? Bạn đang cần một chiến lược giao dịch an toàn trong ngày? Hãy theo dõi video ngay bây giờ nhé!

Thông tin trong ngày: nước Ý dự kiến sẽ tiếp nối Anh, trạng thái “Quốc hội treo”, chỉ số PMI về dịch vụ của Anh, chỉ số dịch vụ của Mỹ.

Phân tích kỹ thuật: NZD/USD, GBP/JPY.