Market Discussion 24/01/2018

Diễn biến hiện tại của GBP/USD liệu có bắt đầu cho một xu hướng mới? Hãy click và theo dõi video nhé!

Thông tin trong ngày:

  • NHTW Nhật có cái nhìn tích cực cho nền kinh tế tương lai.
  • Hiệp định đối tác Xuyên thái bình dương có những bước tiến mới.
  • Số liệu việc làm của Anh.

Phân tích kỹ thuật: USD/JPY, GBP/USD.