Tiết kiệm hay đầu tư: đâu là sự lựa chọn đúng đắn?

Chúng ta thường phân vân giữa việc tiết kiệm và đầu tư. Và câu trả lời tốt nhất chính là chúng ta vừa tiết kiệm vừa đầu tư. Hôm nay, TeleTrade sẽ chia sẻ cho các bạn những phương án đầu tư hiệu quả và lời khuyên dành cho mọi lĩnh vực đầu tư.