Tin tức 24h (08/03/2018)

– Ngân hàng trung ương Canada quyết định duy trì mức lãi suất 1.25%

– Công bố lãi suất của ngân hàng trung ương châu Âu.