Tin tức 24h (09/07/2018)

– EU đang có những bước nhượng bộ về thương mại đối với Mỹ

– 07h30: Phát biểu về chính sách tiền tệ tại Nhật

– 20h00: Phát biểu của thông đốc ngân hàng EU, Mario Dragh.