Tin tức 24h (17/04/2018)

– Số liệu GDP của Trung Quốc

– Tình hình việc làm và trung bình tiền lương theo quý của Anh

– Số giấy phép xây dựng được cấp phép tại Mỹ

– Phát biểu của thành viên FOMC.