Tin tức 24h (21/06/2018)

– 14h30: Giải pháp của Ngân hàng Thụy Sĩ về lãi suất cơ bản.

– 15h30: Họp báo của Ngân hàng Nhà nước Thụy Sỹ.

– 18h00: Quyết định của về mức lãi suất của ngân hàng Anh.

– 18h00: Hoạt động mua tài sản của Ngân hàng Anh.