Tin tức trong 24h qua

✔ ECB chuẩn bị thu hẹp chính sách tiền tệ.

✔ Kinh tế Mỹ suy yếu.