Tin tức trong 24h qua

✔ Số liệu CPI của Trung Quốc.

✔ Tình hình sản xuất hàng hóa của Anh.