Tổng thống nghèo nhất và liêm khiết nhất thế giới

“Người ta gọi tôi là tổng thống nghèo nhất, nhưng tôi không cảm thấy nghèo.” Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu vị tổng thống đặc biệt này nhé!